Personal profile

Wszystko co musisz wiedzieć o swoim profilu

Twój profil HBD® ilustruje i tłumaczy sposób w jaki wolisz uczyć się, komunikować i podejmować decyzje.
Funkcjonujemy w interakcji ze światem, każda sytuacja wymaga różnych stylów myślenia. Zrozumienie Twojego własnego stylu pozwoli Ci dostosować do konkretnej sytuacji sposób myślenia, podejmowania decyzji i komunikowania się. Pozwoli Ci również zrozumieć, dlaczego łatwiej jest się porozumieć z jednymi, a z drugimi nie lub dlaczego niektóre przedmioty szkolne lub czynności zawodowe wydają Ci się łatwiejsze lub przyjemniejsze od innych.
Twój profil jest oparty na metaforycznym przedstawieniu działania mózgu. Funkcjonuje jak uproszczona mapa duszy ludzkiej.

Co mierzy Twój profil

Twój profil pokazuje w jaki sposób rozmieszczone są cztery grupy myśli, których codziennie używasz w swoim życiu. Wszyscy mogą mieć dostęp do tych czterech głównych stylów myślenia. HBDI® nie jest testem, nie ma dobrych albo złych odpowiedzi, nie ma więc dobrych albo złych profili. HBDI® bada Twoje preferencje. Nie mierzy ani inteligencji, ani osiągnięć, ani kompetencji. Wyniki kwestionariusza HBDI® wskazują stopień preferencji, który wykazujesz dla każdego z czterech kwadrantów.

Personal profile

Dokumenty składające się na Twój profil

Twój profil składa się z następujących elementów:

 • przezroczysta kartka (profil wizualny) przeznaczona do ułożenia na wyjaśnieniach i ćwiczeniach zawartych w książeczce.
 • kartka „transkrypcja szczegółowa”, aby móc zinterpretować dokładniej swój profil
 • książeczka zawierająca cztery sekcje:
  • rozdział A (niebieski), aby poznać podstawy podejścia Whole Brain® Neda Herrmanna
  • rozdział B (zielony), aby odczytać swój profil krok po kroku
  • rozdział B (zielony), aby odczytać swój profil krok po kroku
  • rozdział D (żółty), aby zgłębić swój profil


Czy chcesz poznać swój profil
HBDI®?

Wypełnij swój kwestionariusz HBDI® online i otrzymaj swój poufny profil w ciągu 24 godzin wraz z książeczką zwierającą cztery sekcje:

 • poznaj model Whole Brain®
 • Twój profil krok po kroku
 • interpretacja Twojego profilu
 • porównanie Twojego profilu z innymi
Dowiedz się więcej

Moduł e-learningowy: HBDI® Fundamentals

Interaktywna sesja e-learningu na temat „preferencji naszego mózgu”, aby zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje model Whole Brain® i jak wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości naszego umysłu.

Dowiedz się więcej