Team profile report

Wszystko co musisz wiedzieć na temat profilu zespołu

Zespół używa profilu jako podstawy do podejmowania wspólnych decyzji. Pokazuje jakie są silne strony i możliwości rozwoju w ramach grupy, by móc zrealizować zadanie. Jasno wskazuje punkty, nad którymi należy popracować, zwłaszcza w kwestii komunikacji, kształcenia i umiejętności do opanowania lub wzmocnienia. Umożliwia managerowi rozpoznać styl zarządzania, który należy zastosować i narzędzia, których należy użyć, aby zmotywować każdego członka swojego zespołu.

Narzędzie do dyspozycji dla komitetów wykonawczych, szefów projektów, managerów

Jest to raport techniczny z licznymi reprezentacjami graficznymi otrzymanymi dzięki kompilacji informacji otrzymanych z profilów HBDI® każdego członka zespołu. Jest to możliwe dzięki specjalnej aplikacji online stworzonej przez zespoły Herrmann International. Raport zawiera:

 • nałożone na siebie profile uczestników
 • profil zespołu
 • wizualizację głównego toku myślenia zespołu
 • wyniki każdego profilu kwadrant po kwadracie
 • pozycjonowanie profili
 • hierarchizację czynności w pracy
 • komplementarność członków zespołu, itp.

Wyniki profili zespołu są analizowane w obecności wszystkich członków zespołu w trakcie dwu-trzydniowych warsztatów, albo przez managera, uprzednio przeszkolonego przez Herrmann International Europe, by móc optymalnie wybrać nowego członka zespołu i zintegrować go z już istniejącą grupą.

Przykłady diagnoz

Zespół o preferencjach w lewych kwadrantach
Zespół ten składający się z inżynierów i techników świetnie współpracujących w ramach stałej organizacji, dobrze opanował jedną technikę. Rozwiązują problemy techniczne, planują produkcję i poprawnie funkcjonują. Ale mają pewne problemy z przyjmowaniem nowych form organizacji, wprowadzaniem nowych technologii, akceptowaniem nowych członków zespołu. Należałoby przyjąć do tego zespołu kilka osób o profilu z preferencjami w prawych kwadrantach.
Team profiles
Zespół o preferencjach w prawych kwadrantach
Zespół ten składający się z wydawców oprogramowania, doskonale przewidujący przyszłościowe oprogramowania, ma świetny kontakt ze zdobytymi już klientami. Wymyślają bardzo innowacyjne produkty korzystając z osiągnięć światowej mikroinformatyki. Zespół ma problem z niezawodnością produktów, dotrzymywaniem terminów i zarządzaniem rachunkiem operacyjnym. Pilnie należałoby dokooptować jedną lub dwie osoby o profilu z preferencjami w lewych kwadrantach.


Czy chcesz poznać swój profil
HBDI®?

Wypełnij swój kwestionariusz HBDI® online i otrzymaj swój poufny profil w ciągu 24 godzin wraz z książeczką zwierającą cztery sekcje:

 • poznaj model Whole Brain®
 • Twój profil krok po kroku
 • interpretacja Twojego profilu
 • porównanie Twojego profilu z innymi
Dowiedz się więcej

Moduł e-learningowy: HBDI® Fundamentals

Interaktywna sesja e-learningu na temat „preferencji naszego mózgu”, aby zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje model Whole Brain® i jak wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości naszego umysłu.

Dowiedz się więcej