Jedynie rozumiejąc i doceniając nasz własny sposób myślenia jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć i docenić sposób myślenia innych - Ned Herrmann

Ned Herrmann, dyrektor do spraw szkolenia kadr w General Electric w Stanach Zjednoczonych oparł się na badaniach mózgu ludzkiego, aby stworzyć HBDI® (Herrmann Brain Dominance Instrument®).

Na podstawie bardzo licznych analiz ludzkich zachowań opracował schemat, który funkcjonuje niczym uproszczona „mapa” różnych sposobów myślenia człowieka. Mapa ta określa konkretny profil HBDI®.

Indywidualny kwestionariusz HBDI®, którego wyniki przedstawione są w postaci diagramu, opisuje dominujące sposoby myślenia danej osoby. Profil preferencji pozwala uwypuklić pola działania, w których ta osoba napotka najmniej trudności i te, które będzie najczęściej wybierać.

Profil ten idzie o wiele dalej niż zwykły podział na lewą i prawą półkulę. Oparty jest na metaforycznym modelu mózgu i składa się z czterech kwadrantów. Wszystkie cztery kwadranty razem wzięte przedstawiają to, co Ned Herrmann nazywa „Whole Brain” („kompletny umysł”).

Nie należy zapominać, że według MacLeana, fizjologicznie mózg jest zbudowany z trzech poziomów: najstarszego ewolucyjnie gadziego mózgu, odpowiedzialnego za instynkty, układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje oraz kory mózgowej, ośrodka rozumnego myślenia.

Narzędzie diagnostyczne Herrmann bierze pod uwagę rozróżnienie pomiędzy dwoma wyższymi poziomami i łączy z pierwotnym modelem Sperrego, który opiera się na podziale mózgu na dwie półkule: lewą (logiczną, logiczną i racjonalną) oraz prawą (intuicyjną, holistyczną i kreatywną).

Każdy z nas posiada, ale w innym stopniu, umiejętność radzenia sobie na różne sposoby w danej sytuacji. Każdy z nas, w sposób naturalny „unika”, „stosuje” lub „zdecydowanie woli” funkcjonować opierając się na tym lub innym swoim kwadrancie A, B, C i D.Czy chcesz poznać swój profil
HBDI®?

Wypełnij swój kwestionariusz HBDI® online i otrzymaj swój poufny profil w ciągu 24 godzin wraz z książeczką zwierającą cztery sekcje:

  • poznaj model Whole Brain®
  • Twój profil krok po kroku
  • interpretacja Twojego profilu
  • porównanie Twojego profilu z innymi
Dowiedz się więcej

Moduł e-learningowy: HBDI® Fundamentals

Interaktywna sesja e-learningu na temat „preferencji naszego mózgu”, aby zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje model Whole Brain® i jak wykorzystać optymalnie wszystkie możliwości naszego umysłu.

Dowiedz się więcej